Marathi Translation of prayer in Quaran

कुराणतील प्रार्थनेचा मराठी अनुवाद. आधुनिक काळातील ऋषितुल्य व्यक्ती विनोबा भवे यांनी कुराणाचा मराठीत अनुवाद केला आहे. त्यातील प्रार्थना अल्‌ फातिहः
Marathi translation of prayer from Quran. Translation is done by great modern saintly personality Vinoba Bhave. 
Comments